Na Hona Le Ya Tshwanang Le Nna?

Pale ena ya bana ,e monate, e bua ka motho ya nang le thahasello ya ho tseba hore ekaba fatsheng lena lohle ana ho ena le motho ya tshwanang le ena? *** This work was published by African Storybook Initiative under a Creative Commons license. Please note that for publication on the FunDza site, the […]

Please Share:

Click here for the full original article on Fundza

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here