Ngizofa Lapho Ufa Khona

Sekulingiswe konke: insizwa enenhlanhla enguBhekani izoshada nenkosazana yasebukhosini, uThobile. Kodwa njengoba kukhona abaningi abayakhela uzungu inkosazana, futhi kukhona inxushunxushu enhliziyweni kaBhekani, ngabe lomshado uzophumelela? This story is also available in English: I’ll Die Where You Die

Please Share:

Click here for the full original article on Fundza

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here